$().ready(function(){ $.cacheImage(['/images/icon_home_over.png','/images/menu_bg.jpg']); $('#menu li.li1 a').hover(function(){$(this).find('img').attr('src','images/icon_home_over.png')},function(){$(this).find('img').attr('src','images/icon_home.png')}); $('#menu li a').click(function(event){ $li = $(this).parent('li'); $('html, body').stop().animate({ scrollTop: $('#' + $li.attr('class')).offset().top }, 1500,'easeInOutExpo'); event.preventDefault(); }); });

Witam serdecznie na mojej stronie!

Jestem psychologiem i psychoterapeutką certyfikowaną przez Polskie Towwarzystwo Psychologiczne.

Kwalifikacje zawodowe uzyskałam szkoląc się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ukończyłam Studium Psychoterapii i Treningu Interpersonalnego oraz Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej - specjalistycznego podyplomowego szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, przygotowującego do profesjonalnego wykonywania zawodu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując na Oddziale Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Współpracowałam z wieloma stowarzyszeniami pozarządowymi prowadząc grupy wsparcia oraz psychoterapie i konsultacje psychologiczne. Zapoczątkowałam bezpłatną grupę wsparcia http://pomoc-po-rozstaniu.sektor3.wroclaw.pl finansowaną przez wrocławski Wydział Zdrowia.

Przez długi czas pracowałam na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie prowadziłam psychoterapie grupowe.
http://www.psych.umed.wroc.pl/pl/dzialalnosc-uslugowa/oddzial-kliniczny-dzienny-leczenia-nerwic
Dbając o rzetelne wykonywanie swojej pracy regularnie poddaję ją superwizji.

Oferta

Podstawą psychoterapii jest kontakt pomiędzy terapeutą a pacjentem. Psychoterapia to proces leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychologicznej, której celem jest lepsze poznanie i zrozumienie siebie i innych, poprawa jakości źycia, zmniejszenie psychicznego dyskomfortu lub cierpienia, osiągnięcie poprawy w zakresie objawów oraz zmiana postaw i pewnych cech osobowości.

Oferuję pomoc w zakresie psychoterapii indywidualnej dla dorosłych, która skierowana jest do osób doświadczających między innymi:

  • lęku, napięcia emocjonalnego,
  • zaburzeń depresyjnych i nerwicowych,
  • zaburzeń osobowości,
  • zaburzeń psychosomatycznych,
  • zaburzeń jedzenia,
  • problemów interpersonalnych,
  • problemów partnerskich, rodzinnych,
  • znajdujących się w kryzysie, trudnej sytuacji źyciowej, zawodowej,

Niewątpliwie psychoterapia jest inwestycją we własny rozwój oraz pozwala poprawić jakość swojego źycia.

Cennik:
  • Konsultacja: 180zł,
  • Sesja terapeutyczna: 170zł

Czas trwania spotkania: 50 min

Rejestracja telefoniczna
664 716 717
Gabinet psychologiczny:
Wrocław, ul. Gawiaździsta 18/11
© Magdalena Gawlik